Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja,Gradski štab civilne zaštite formirao je Stru?ni tim za sprovo?enje Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa.

?lan Gradskog ve?a i komandant Gradskog štaba civilne zaštite Slobodan Šolevi? rekao je da Stru?nom timu neprestano pristižu sve informacije u vezi sa širenjem "novog gripa".Weiterlesen...