Francuska vlada je odobrila plan privatizacije državnih nekretnina, me?u kojima i spomenika arhitekture, zamkova, letnjikovaca, kasarni, farmi, lova?kih domova.

Na prodaju ?e biti nekoliko stotina objekata u veoma zapuštenom stanju, jer država nema sredstava za njihovo održavanje.Weiterlesen...