Srbija treba da podnese zahtev za sticanje statusa kandidata za ?lanstvo u EU do Boži?a odnosno 25. decembra, smatra italijanski šef diplomatije Franko Fratini.

Zvani?ni Rim se zalaže za ubrzanje evropskih integracija Srbije i zapadnog Balkana, zbog ?ega je zdušno pozdravio odluku o odle?ivanju Prelaznog trgovinskog sporazuma. Italijanski šef diplomatije bio je me?u onim evropskim zvani?nicima koji su najviše insistirali kod Holan?ana da najzad popuste i sad smatra da je trenutak za Srbiju da podnese kandidaturu.Weiterlesen...