Londonski "Fajnenšel tajms" piše da su stavovi Radovana Jelaši?a i Božidara ?eli?a u vezi sa krizom i pregovorima sa MMF-om razli?iti.

List komentaroše da su stavovi dvojice, kako ih naziva, vode?ih srpskih reformatora i saveznika oko programa modernizacije, razli?iti, ali da te razlike nisu fundamentalne, jer se obojica slažu da su potrebni i pomo? sa strane, i unutrašnja reforma.Weiterlesen...