Za sve funkcionere, od 1. januara po?eo je da te?e rok za prijavu prihoda i imovine. Funkcioneri su dužni da dostave podatke Agenciji za borbu protiv korupcije.

Funkcionerima koji imaju više funkcija dat je nesto duži rok, te ?e oni morati do 1. aprila da se opredele za jednu. Prvi funkcioner koji je podneo izveštaj o imovini je predsednik opštine Crna trava, a prvi ministar je Saša Dragin.Weiterlesen...