Dogovor o izboru novog guverneru NBS treba da bude rezultat konsenzusa, ne samo vladaju?e koalicije, nego i šire, kaže potpresednica G17 plus Suzana Grubješi?.

Za sada je nepoznato koja ?e stranka predložiti novog guvernara Narodne banke Srbije, a do sada je izbor kandidata pripadao stranci G17 plus. Potpredsednica ove stranke kaže da su svi u igri, ali da naslednik mora da bude jednako stru?an kao i bivši guverner Radovan Jelaši?.Weiterlesen...