Mišljenje MSP-a ima?e posledice po me?unarodni poredak, jer ohrabruje razne secesionisti?ke pokrete širom sveta, ocenila je Suzana Grubješi? iz G17 plus.

Grubješi?eva je ocenila da je za Srbiju ovakvo mišljenje Me?unarodnog suda pravde samo deo procesa diplomatske, pravne i polit?ke borbe za o?uvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.Weiterlesen...