Ministarstvo spoljnih poslova Španije saopštilo je da je ukinuta zabrana izdavanja viza za Šengen zonu za odre?ene libijske zvani?nike.

U saopštenju se kaže da su imena svih libijskih zvani?nika skinuta sa "crne šengenske liste" i izražava žaljenje zbog "neprijatnosti kojima su ti libijski državljani bili izloženi zbog toga". Me?u njima nalazi se i libijski vo?a Moamar Gadafi i ?lanovi njegove porodice.Weiterlesen...