Do 19. marta ?etiri potencijalna kupca “Galenike” ?e dostaviti svoje ponude. U igri su tri farmaceutske ku?e i jedan evropski investicioni fond.

Uveliko se naga?a ko su zainteresovani. Agencija za privatizaciju insistira na anonimnosti, jer je to uslov jedne od kompanija. Gr?ki “Alapis”, vlasnik “Šumadijaleka” me?utim od po?etka ne krije svoju zainteresovanost. U ovoj kompaniji su isticali da bi im “Galenika” bila dobar put na nova tržišta.Weiterlesen...