Rok za dostavljanje indikativnih ponuda za kupovinu akcija preduze?a "Galenika" isti?e sutra, potvr?eno je u Agenciji za privatizaciju.

Sutra bi trebalo da budu saopštena imena kompanija koje su konkurisale, ali ne i njihove ponude. One ?e biti saopštene naknadno, najverovatnije idu?e nedelje. Javnim pozivom za u?eš?e na pretkvalifikacionom tenderu, rok za dostavljanje ponuda prethodno je bio odre?en za 19. mart, ali je potom pomeren na 30. april.Weiterlesen...