?lan ratnog Predsedništva BiH Ejup Gani? kritikovao je administraciju ameri?kog predsednika Baraka Obame, jer se nije oglasila o njegovom slu?aju.

Gani?, koji se suo?ava sa mogu?noš?u da ga Velika Britanija izru?i Srbiji zbog optužbi za ratne zlo?ine, rekao je ameri?kom dnevniku Majami Herald, da "Amerikanci ne bi trebalo da ?ute o ovom slu?aju, jer ?utanje zna?i odobravanje".Weiterlesen...