Ministar energetike Petar Škundri? izjavio je da ?e u naredne tri ili ?etiri godine biti izvršena gasifikacija Srbije, pre realizacije projekta Južni tok.

Škundri? je to prilikom potpisivanja Ugovora o gasifikaciji opštine Lu?anu sa preduze?em "Jugorosgas". “Onog trenutka kada bude realizovan projekat Južni tok, Srbija može maksimalno da koristi taj resurs, i tu blagodet, ne samo za potrebe doma?instva, ve? mnogo više za potrebe industrije”, rekao je Škundri?.Weiterlesen...