Projekat izgradnje gasovoda "Nabuko", isklju?en je sa liste prioriteta EU u koje je spremna da uloži pet milijardi evra.

Prema ocenama eksperata, isklju?ivanje "Nabuka" sa liste prioritetnih zadataka odlaže njegovu realizaciju i uve?ava zna?aj ruskog projekta za transport gasa "Južni tok". "Nabuko" je sada svrstan u stavku "Južni gasni koridor", koja obuhvata niz energetskih projekata na jugu Evrope.Weiterlesen...