Ta?an datum po?etka rekonstrukcije "Gazele" zna?e se nakon što izvo?a? radova uradi preciznu studiju obnove po svim fazama.

Rekonstrukcija mosta “Gazela” u Beogradu ne?e po?eti slede?e nedelje, kako su to o?ekivali u “Putevima Srbije” prilikom potpisivanja ugovora sa izvo?a?em radova. Kompanija “Štrabag”, koja ?e izvoditi radove dobila je rok od 28 dana da predloži preciznu studiju radova po svim fazama.Weiterlesen...