Vrhovni sud Srbije vratio je na po?etak su?enje, kojim je nekadašnji general JNA Vlado Trifunovi? osu?en na 11 godina zatvora.

Devet godina nakon pada režima Slobodana Miloševi?a, nekadašnji general JNA Vlado Trifunovi? do?ekao je poništenje presude za izdaju. Podsetimo, Trifunovi? je 1991. godine kasarnu u Varaždinu predao hrvatskim snagama, a nekoliko stotina mladih vojnika poslao ku?i i na taj na?in im spasao živote.Weiterlesen...