Maturanti suboti?ke Gimnazije “Svetozar Markovi?” kojima su na ekskurziji nestali pasoši vratili su se u Suboticu.

Predstavnica turisti?ke agencije “Profis” Sandra Kova?i? rekla je da su pasoši koji su nestali u hotelu Evropa u mestu Montekatini kasnije prona?eni u kuhinji restorana hotela. Ona je istakla da je posle prvog pregleda hotela ustanovljeno da su pasoši nestali i da je tek tada pozvana policija i pokrenuta procedura u konzulatu.Weiterlesen...