Samo tokom prošle godine, u Klinici za o?ne bolesti Klini?kog centra Srbije, pregledano je više od 10 hiljada obolelih od glaukoma (povišenog o?nog pritiska).

U svetu ?ak 67 milona ljudi boluje od glaukoma, a u Srbiji se pretpostavlja da ih je više od 70 000. Posebno zabrinjava podatak da u Srbiji ?ak 40 % ljudi starijih od 40 godina, ne znaju da ova bolest izaziva slepilo.Weiterlesen...