Na Grdeli?kom mostu bi?e obeleženo 11 godina od kada je NATO 1999. godine bombardovao taj most kada je njim prolazio me?unarodni putni?ki voz.

Voz je iz Beograda saobra?ao za Solun, a ta?an broj poginulih nikada nije utvr?en, a me?u njima su bila i dva železni?ara.Weiterlesen...