U Sarajevu su zakazana dva obeležavnja godišnjice zlo?ina u Dobrovolja?koj ulici. Policija je saopštila da ?e zaštititi u?esnike oba skupa.

U Miljevi?ima, na podru?ju Isto?nog Sarajeva, danas ?e biti obeležena 18. godišnjica masakra nad pripadnicima bivše JNA, koji su po?inile muslimanske snage, oko 300 ljudi iz Republike Srpske najavilo je da ?e prvi put odati poštu žrtvama i na mestu zlo?ina, u Dobrovolja?koj ulici u Sarajevu.Weiterlesen...