Maja Gojkovi? kaže da je bilo investitora zainteresovanih za izgradnju termoelektrane u Novom Sadu, ali da ne zna da su u tom poslu posredovali Nikoli? i Vu?i?.

Bivša gradona?elnica Novog Sada kaže da je 2007. postojala inicijativa nekoliko inostranih kompanija da na privatnom zemljištu izgrade termoelektranu. Potencijalne investitore je, kaže, videla samo jednom i to kada su u prisustvu ruskog ambasadora kompanije potpisivale me?usobni ugovor.Weiterlesen...