Bivši gradona?elnik Zrenjanina Goran Kneževi? negirao je optužbe da je malverzacijama sa gra?evinskim zemljištem oštetio budžet tog grada.

“Nisam kriv, sporovodio sam državnu politiku na lokalnom nivou na najbolji mogu?i na?in. Nisam oštetio javne finansije, naprotiv, uve?ao sam ih i nisam stekao nikakvu imovinsku korist”, rekao je Kneževi? iznose?i odbranu na po?etku su?enja pred ve?em Specijalnog suda.Weiterlesen...