Gr?ki poslodavci i sindikati sklopili su 3-godišnji sporazum kojim je predvi?eno zamrzavanje plata u 2010. i povišice u idu?e dve godine u skladu sa inflacijom.

Dogovor izme?u saveza sindikata GSEE i industrijskog udruženja SEV obuhvata svih dva miliona zaposlenih u gr?kom privatnom sektoru, saopštila je vlada u Atini.Weiterlesen...