Gr?ka ?e na vreme, u septembru, dobiti drugu ratu pomo?i EU i MMF-a od ukupno 110 milijardi evra, izjavio je gr?ki ministar finansija Jorgos Papakonstantinu.

Zvani?na Atina je obe?ala da ?e sprovesti mere kojima ?e uštedeti ukupno 45 milijardi evra u periodu izme?u 2010. i 2013. godine, kako bi smanjila budžetski deficit za 11 odsto bruto doma?eg proizvoda, što dosad u svetu nije zabeleženo.Weiterlesen...