Gr?ka sve više uspeva da ubedi partnere u EU da je sposobna da se suo?i sa aktuelnom dužni?kom krizom, rekao je gr?ki ministar finansija Jorgos Papakonstantinu.

On je kazao da njegove kolege iz Evrospke unije shvataju koliko je Gr?ka svesna ozbiljnosti situacije i da ?e uvesti stroge mere kako bi smanjila deficit do 2013. godine. Gr?ki ministar je kazao, da je nakon sastanka ministara finansija u Briselu, stekao utisak da se menja na?in razmišljanja ?lanica EU prema krizi u Gr?koj.Weiterlesen...