Nova gr?ka socijalisti?ka vlada odlu?ila je da poništi zakon koji predvi?a kazne ve?e od 10 godina zatvora za izgrednike koji nose kapulja?e.

Prema tom zakonu, koji je pre nekoliko meseci usvojila prethodna, konzervativna vlada, nošenje kapulja?e predstavlja "otežavaju?u okolnost" za krivi?no delo "kršenja javnog reda".Weiterlesen...