Nova gr?ka socijalisti?ka vlada saopštila je da ?e blokirati pristupne pregovore Makedonije sa EU ako ne bude rešen spor oko imena izme?u te dve zemlje.

Zamenik ministra spoljnih poslova Dimitris Drustas rekao je da je "nezamislivo" da na sastanku Saveta ministara EU 7. decembra po?nu pregovori Makedonije o ?lanstvu u Uniji ako se to pitanje dotle ne reši.Weiterlesen...