Gr?ka je ju?e u potpunosti otplatila stranim i doma?im kreditorima 10-ogodišnji obligacioni zajam od 8,5 milijardi evra.

Atina sada treba da uveri investitore da je u stanju da smanji budžetski deficit sa 13,7 odsto bruto doma?eg proizvoda u 2009, na manje od tri odsto BDP u 2012. i da se vrati na finansijska tržišta radi dobijanja kredita.Weiterlesen...