Gr?ki poljoprivrednici, koji traže finansijsku pomo? vlade, nastavili su proteste, blokiraju?i više od 20 puteva u zemlji, me?u kojima i onaj ka Bugarskoj.

Na glavnom grani?nom prelazu izme?u Gr?ke i Bugarske formirane su duge kolone kamiona sa obe strane, rekao je jedan izvor iz policije. Bugarske vlasti zatražile su ju?e intervenciju Evropske komisije, tvrde?i da zbog blokade bugarskim prevoznicima preti šteta od 10 miliona evra.Weiterlesen...