Gr?ki parlament je usvojio državni budžet za idu?u godinu, ?iji je cilj da se ogroman deficit smanji na 9,1 odsto bruto doma?eg proizvoda.

Usvajanju protivkriznog budžeta prethodila je petodnevna diskusija u parlamentu, posle koje je za vladin predlog sino? glasalo 160 poslanika vladaju?e ve?ine, dok je 139 opozicionih predstavnika bilo protiv. Smanjivanje budžetskog deficita ispod 10 procenata prvi je korak kojim Gr?ka želi da iza?e iz fiskalne krize. Limit u Evropskoj uniji utv?en je na tri odsto BDP-a.Weiterlesen...