U Gr?koj se o?ekuju veliki zastoji u saobra?aju zbog generalnog štrajka sindikata železnice, pomorskog i avionskog saobra?aja i gradskih prevoznika.

To je drugi generalni štrajk radnika u Gr?koj u poslednje dve nedelje protiv strogih mera koje vlada u Atini namerava da sprovede da bi smanjila deficit javnog sektora. Avionski saobra?aj u Gr?koj bi?e potpuno obustavljen na 24 sata od srede u pono?, a štrajku ?e se priklju?iti i sindikati kontolora letova, sindikati radnika i zaposlenih u javnim službama.Weiterlesen...