Reforma penzionog sistema, gde se kao opcija pominje da bi žene i muškarci trebalo da idu u starosnu penziju sa 65 godina, za ve?inu gra?ana je neprihvatljiva.

Nevladina organizacija "Amiti" razgovarala je sa gra?anima o tome šta misle o ovoj inicijativi.Iako se predlog da i žene i muškarci odu u penziju sa 65 godina još ne nalazi zvani?no na papiru, gra?ani su ipak bili spremni da napišu šta oni misle o tome. Naravno, za ve?inu je ta ideja neprihvatljivaWeiterlesen...