Oko 4,8 miliona gra?ana Srbije od danas postaju vlasnici pet akcija Naftne industrije Srbije dok im je istovremeno na žiro ra?une upla?eno 1.700 dinara.

Ministar Mla?an Dinki? ponovio je da je trenutna cena pojedina?ne akcije NIS-a od 500 dinara rezultat direktne prodaje ove kompanije "Gaspromnjeftu". On je rekao da ?e kada NIS plasira akcije na berzu, njihova vrednost biti ve?a i dodao da ?e razo?arenje malom vrednoš?u biti otklonjeno podelom akcija "Telekoma" koje bi gra?ani trebalo da dobiju do kraja godine.Weiterlesen...