Kanadska kompanija "Rezervoar kapital" i srpska firma REV po?e?e najesen na reci Lim kod Brodareva gradnju dve hidroelektrane, snage 23 i 25 megavata.

Te dve elektrane ?e godišnje proizvoditi 180 miliona kilovat?asova elektri?ne energije. Prva ?e biti izgra?ena uzvodno od Brodareva, a druga iznad sela Lu?ice, navedeno je u ?asopisu "KWh".Weiterlesen...