Egipatski grani?ari ranili su pet, a uhapsili 15 afri?kih migranata koji su pokušali ilegalno da u?u u Izrael.

Zvani?nik egipatske službe bezbednosti je naveo da su grani?ari prvo ispalili hice upozorenja kako bi spre?ili migrante da pre?u granicu sa Izraelom, južno od Rafe. Ranjeni su preba?eni u obližnju bolnicu. Mnogi migranti u potrazi za politi?kim azilom i poslom, pokušavaju da u?u u Izrael, uz pomo? beduinskih krijum?ara ljudima.Weiterlesen...