?lan Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj kaže da podela javnih preduze?a svedo?i o bahatosti vlasti.

"Posebno je zanimljiva klauzula da sada jedna stranka drži vlast nad ?itavim preduze?em. Sada je uspostavljena potpuna jednopartijska kontrola nad tim preduze?ima, i to bez ikakve odgovornosti", rekao je Gredelj za novosadski Dnevnik. On je bahatoš?u nazvao i sve povlastice koje su za sebe obezbedili poslanici Skupštine Srbije.


Weiterlesen...