U Srbiji gotovo da nema manifestacije u kojoj se ne koristi i zemljano posu?e iz Zlakuse.

Milan Savi? je jedan od najstarijih zlakuških grn?ara. Ovim starim zanatom, koji se vekovima prenosi sa kolena na koleno, bavi se preko 70 godina. Njega ?e naslediti sin i unuk.Weiterlesen...