Komisija za otkrivanje tajnih grobnica sa telima ljudi ubijenih nakon 12. septembra 1944. godine po?ela je sa radom u Zaje?aru.

Prema dosadašnjim procenama tada je poginulo više od 800 ljudi.Weiterlesen...