Lideri Grupe 20 saopštili su da je u?injen veliki napredak u naporima da se predupredi globalni finansijki kolaps, ali i da ima još puno toga da se uradi.

Obra?aju?i se posle samita, na kojem su se sastali predsednici ili premijeri najrazvijenijih ekonomija i najve?ih država u razvoju, ameri?ki predsednik Barak Obama kazao je da je postignut dogovor da se zadrži program pomo?i kako bi se osigurao oporavak svetske ekonomije.Weiterlesen...