Gej strejt alijansa (GSA) nezadovoljna odlukom suda da odbaci prijavu protiv osniva?a i administratora grupe na Fejsbuku koja vre?a prava gejeva.

GSA je saopštila da je neprijatno iznena?ena odlukom Tre?eg opštinskog javnog tužilaštva Beograda da odbaci krivi?nu prijavu protiv osniva?a i administratora Fejsbuk grupe koja podsti?e vre?anje gejeva.Weiterlesen...