U Gradskm saobra?ajnom preduze?u Beograd kažu da su problemi sa klimom otklonjeni u gotovo svih 100 autobusa kupljenih prošle godine od “Ikarbusa”.

Prošlog leta GSP je nabaio oko 100 novih autobusa sa klimom, ali je ustanovljeno da su sa greškom u proizvodnji, koju je proizvo?a? “Ikarbus” morao da otkloni u garantnom roku. U GSP-a navode da sada klima ure?aji funkcionišu u gotovo u svih 100 vozila i da se kvarovi popravljaju u hodu. Ovo preduze?e najavljuje mogu?nost ugradnje klima ure?aja i u starija vozila.Weiterlesen...