Bojan Guduri?, optužen za ubistvo Ive Pukani?a, negira bilo kakvu povezanost sa ostalim optuženima i sa krivi?nim delom koje mu je stavljeno na teret.

"Negiram da sam u?inio krivi?no delo za koje me terete i da sam u bilo kom segmentu, bilo kojom radnjom doprineo izvršenju krivi?nog dela, niti sam znao da ?e to delo biti po?injeno", navodi Guduri?, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Sarajevu.Weiterlesen...