Bojan Guduri?, petooptuženi za ubistvo novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukani?a i njegovog saradnika Nike Franji?a, rekao je pred Sudom da nije kriv.

Nakon što mu je pro?itana optužnica, Guduri? je izjavio da se ne ose?a krivim ni po jednoj ta?ki optužnice koja ga tereti za ubistvo Pukani?a i Franji?a 23. oktobra 2008. godine i udruživanje u me?unarodnu zlo?ina?ku organizaciju koja je u Zagrebu trebalo da ubije još dve osobe.Weiterlesen...