Ujedinjene nacije odobrile su predloženi dvogodišnji budžet Haškog tribunala od skoro 280 miliona dolara, koji je za skoro 20 odsto manji od prethodnog.

Budžet Me?unarodnog krivi?nog tribunala za bivšu Jugoslaviju za 2010. i 2011. godinu bi?e 279.847.400 ameri?kih dolara. To je za 19,8 odsto manje od budžeta Tribunala za 2008. i 2009. godinu, koji je iznosio 347.566.900 dolara.Weiterlesen...