Žalbeno ve?e Haškog tribunala odbacilo je zahtev Nikole Šainovi?a za privremeno puštanje na slobodu zbog neophodne stomatološke intervencije.

Tretman bi trajao u dve faze od po 25 dana, sa razmakom od dva meseca, ?emu se Tužilaštvo usprotivilo u odgovoru 23. jula.Weiterlesen...