Pretresno ve?e Haškog suda odbilo je zahtev Vojislava Šešelja da se odbace sve optužbe protiv njega i obustavi postupak zbog kršenja prava optuženog.

Šešelj se u zahtevu pozvao na "doktrinu zloupotrebe procesa" iz anglosaksonskog pravnog sistema, navode?i primere odbacivanja optužbe zbog kršenja prava optuženog na brz i pravi?an proces. On je dodao da je haškom tužilaštvu sada cilj da ga što duže zadrži u pritvoru Tribunala.Weiterlesen...