Haški tribunal trebalo bi da raspravlja o zahtevu Veselina Šljivan?anina da bude preispitana pravosnažna presuda kojom je osu?en na 17 godina zatvora.

Žalbeno ve?e Tribunala ?e tokom rasprave saslušati svedoka Miodraga Pani?a na ?ijem je iskazu Šljivan?aninova odbrana zasnovala zahtev za preispitivanje pravosnažne presude.Weiterlesen...