Nakon razornog zeljotresa Hai?anima prete infekcije, dijareja, otkazivanje bubrega i druge bolesti, uglavnom zbog nadostatka vode za pi?e, smatraju lekari.

Lekarski timovi ve? imaju mnogo posla, ali ?e prvi rizik predstavljati bakterijske infekcije kod pacijenata sa otvorenim ranama, ako se ne budu brzo le?ile. Ameri?ki centar za kontrolu i prevenciju zaraza predvi?a izbijanje infektivnih bolesti, kao što su boginje i malarija, ina?e rasprostranjane na Haitiju, ali ?e trenutna situacija doprineti njihovom širenju.Weiterlesen...