Stru?njak za ra?unare Džon Šifer iz Los An?elesa instalirao hakerski program koji je napravio 250.000 "zombi" kompjutera.

Šifer (26) je preko tih ra?unara, koje je li?no kontrolisao, krao identitete njihovih vlasnika i zatim nesmetano pristupao njihovim bankovnim ra?unima. "Ljudi su ga angažovali da im održava ra?unare, kako bi bili sigurni da su oni bezbedni", izjavio je pomo?nik državnog tužioca Mark Krauz.


Weiterlesen...