Na?elnik Odeljenja za poslove urbanizma Zrenjanina Nikola Halas negirao je da je u?estvovao u malverzacijama sa gra?evinskim zemljištem na teritoriji tog grada.

Iznose?i odbranu Halas je pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu rekao da nikada nije primio novac u postupku davanja gradskog gra?evinskog zemljišta u zakup.On je negirao i izjavu koju je dao policiji nakon hapšenja u kojoj je naveo da je primio mito od 10.000 evra.Weiterlesen...