U policijskoj akciji koja je u toku, uhapšeno je šest ?lanova me?unarodne kriminalne grupe, me?u kojima i Darko Elez iz Sarajeva, vo?a i organizator te grupe.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? izjavio je da su pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili šest ?lanova te kriminalne grupe u Srbiji, a policije oba entiteta u Bosni i Hercegovini istovremeno vode sinhronizovanu akciju na hapšenju preostalih ?lanova koji se nalaze na toj teritoriji.Weiterlesen...